Čakalne Dobe

Čakalne dobe

ČAKALNE VRSTE IN VODENJE ČAKALNE DOBE

Čakalne dobe za koncesijske preglede in posege pri neizbranem zdravniku na dan 20. 07. 2023.

Opozarjamo vas, da so v  spodnjih razpredelnicah navedene najkrajše možne čakalne dobe, ki pa se dnevno spreminjajo.
Prav tako vas posebej opozarjamo, da je lahko, v primeru, da si izberete točno določenega specialista, čakalna doba daljša od navedene.

  Stopnja nujnosti REDNO Stopnja nujnosti HITRO Stopnja nujnosti ZELO HITRO
Torakalni spec. pregl. do 25 dni do 20 dni do 14 dni
Poseg na ščitnici in obšč.  do 60 dni do 30 dni do 14 dni
Posegi na ramenu do 30 dni do 20 dni do 14 dni
Spec. abdom. pregled do 120 dni do 50 dni do 14 dni
Operacija abdom. kile do 90 dni do 30 dni do  14 dni
Operacija žolčnih kamnov do 60 dni do 30 dni do 25 dni
Spec. ortop. pregled do 90 dni do 80 dni do 30 dni
Operacija hernie disci do 40 dni do 30 dni do 14 dni
Operacija krčnih žil do 280 dni do 170 dni do 40 dni
Operacija prostate do 50 dni do 40 dni do 25 dni
Nevrokirurški spec. pregl. do 120 dni do 80 dni do 25 dni
Gastroskopija do 140 dni do 110 dni do 26 dni
Žilno kirurški pregled do 506 dni do 283 dni do 51 dni


Za specialistične ambulante Kirurgije Bitenc d.o.o. je za vodenje čakalnega sistema odgovoren mag. Marko Bitenc, dr. med..
Kontaktna oseba za čakalno knjigo je ga. Darinka Feher. Dosegljiva je med tednom od 10. do 17. ure na telefonu 041 737 033.
Informacije o čakalnih dobah v naši ambulanti si lahko ogledate tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter URADNI LIST:

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0102/pravilnik-o-narocanju-in-upravljanju-cakalnih-seznamov-ter-najdaljsih-dopustnih-cakalnih-dobah

NAROČANJE

Za e-naročanje pacientov v specialistične  ambulante pripravite vašo 13 mestno številko e-napotnice in vašo številko zdravstvenega zavarovanja. Seznanjamo vas, da s predajo vaših osebnih podatkov soglašate z začasnim ogledom v vaše osebne podatke navedene na e-napotnici. Z zaključkom postopka obravnave pri informatorju preneha veljati tudi začasna pravica do vpogleda v vaše osebne podatke.

Za naročanje oz. vpis v čakalno vrsto za posamezne specialistične ambulante  pokličite na tel. št.  01 436 81 82  ali  041 737 033 od  9.30 do 16.00 ure. Potrdilo o izdani napotni listini – napotnico lahko oddate tudi na  recepciji Medicinskega centra Ljubljana vsak delovni dan od 8.00 do 19.00 ure, v petek od 8.00 do 15.00 ure. Na pregled se lahko naročite tudi prek e-mail naslova info@surgery-bitenc.com. Ob naročanju v čakalno vrsto obvezno navedite vašo telefonsko številko.

V skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov mesečno do 5. dne v mesecu na spletni stran Kirurgije Bitenc objavimo čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve.

Na spletnih straneh IVZ RS so objavljene nacionalne čakalne dobe, najkrajše čakalne dobe za posamezno zdravstveno storitev na nivoju države. Pacient lahko tako na podlagi pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev izbere tistega, ki ima najkrajšo čakalno dobo. 

Čakalne dobe so vezane le na prvi pregled pri izvajalcu na primarni ravni zdravstvene dejavnosti ali pri zdravniku specialistu na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede takoj, vendar najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja takoj osebno zglasite na ustrezni kliniki ali oddelku.

NAPOTNA LISTINA - NAPOTNICA

Na dan pregleda, če boste preiskavo opravili na napotno listino, s sabo prinesite vašo zdravstveno izkaznico ter morebitno zdravstveno dokumentacijo o vaših prejšnjih preiskavah.

V primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate stroške v višini 20 % vrednosti opravljene storitve plačati sami.

Če se boste na pregled naročili z napotno listino, je za večino preiskav predvidena čakalna doba (pri nekaterih nekaj dni, pri drugih ambulantah pa nekaj tednov). S klikom na ČAKALNE DOBE lahko preverite, koliko časa bi morali za pregled v posamezni ambulanti čakati.

O STOPNJI NUJNOSTI preiskave odloča napotni zdravnik. Z novim zakonom so se spremenile tudi stopnje nujnosti na napotni listini - napotnici in tudi rok, do kdaj mora pacient zdravstveni ustanovi predložiti napotno listino. Če tega ne stori pravočasno, napotna listina preneha veljati.

  • napotna listina s stopnjo nujnosti NUJNO: predložiti najpozneje v 24 urah od izdaje (v naši ustanovi urgentnih ambulant nimamo, zato se mora pacient z napotno listino stopnje nujnosti NUJNO prijaviti v ustanovo, kjer imajo urgentne ambulante)
  • napotna listina s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: predložiti v petih dneh po njeni izdaji
  • napotna listina s stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO: predložiti v 14 dneh po njeni izdaji 

Kako se lahko narocite na preiskavo (PDF)

IZJAVA o cakalni dobi za operacijo (PDF)

IZJAVA o cakalni dobi za specialisticni pregled (PDF)

Pravice pacientov (PDF)

Pravilnik o varovanju podatkov (PDF)

Tabele čakalnih seznamov in odgovornih oseb (PDF):

KAKOVOST

V naši ustanovi  se s kakovostjo v zdravstvu ukvarjamo že od samega začetka.  S strokovno in organizacijsko zasnovo omogočamo svojim zdravnikom in ostalemu osebju pogoje dela, v katerih se posvečajo pacientom od začetnega pregleda do operacije in pooperativnega zdravljenja in spremljanja. Pacientom je poleg skrbne nege in prijaznega osebja zagotovljeno tudi udobno bivanje.

Osnovna naloga osebja je nadzor in izboljševanje delovnih procesov, ki vplivajo na kakovost dela in varnost pacientov, njihovih svojcev ter zaposlenih.

Da svoje delo opravljamo odlično, nam potrjujejo tudi uspešno pridobljene mednarodne akreditacija AACI, American Accreditation Council, DNV GL'S I in priznanja in pohvale  naših pacientov.  

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Merjenje rezultatov našega dela je nujno za njegovo vrednotenje, omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega varstva oblikovalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju tega področja. Nabor kazalnikov na nacionalni ravni in metodologijo njihovega spremljanja, je potrebno neprestano prilagajati potrebam in novim spoznanjem stroke. 

Kazalniki kakovosti (PDF):