Postopek od prihoda do odpusta in kdo bo skrbel za vas.

Ob sprejemu v bolnišnico boste administrativni del postopka uredili v sprejemni pisarni. Zatem poteka vse samo od sebe. Najprej vas bo v kirurški ambulanti sprejela medicinska sestra, za njo vas bo pregledal zdravnik specialist anesteziolog, ki izvaja anestezijo med samim kirurškim posegom. Po končanem posegu boste še v operacijskem bloku zbujeni iz anestezije in zatem premeščeni na bolniški oddelek. Tam bodo za vas skrbele medicinske sestre, obiskovale vas bodo fizioterapevtke. Ob ustreznem naročilu za rentgensko slikanje vam bodo inženirji radiologije izvedli rentgensko slikanje pljuč. Pri bolnikih po operaciji kile hiatusa požiralnika ali refluksne bolezni požralnika pa bodo izvedli rentgensko slikanje požiralnika s kontrastom. Te bolnike bo pred odpustom iz bolnišnce obiskala tudi dietetičarka.

V času hospitalizacije vas bodo redno spremljali tudi specialisti kirurgi in specializanti. Ob odpustu iz bolnišnice boste s strani medicinske sestre in zdravnika specialista prejeli odpustnico z navodili za okrevanje doma in termin kontrole v specialistični ambulanti. Vsak bolnik ob odpustu prejme tudi številko mobilnega telefona specialista kirurga, ki je izvedel operacijo. Specialisti kirurgi so za bolnike v primeru kakršnihkoli težav po odpustu iz bolnišnice na razpolago ves čas.

Vodstvo

mag. Marko Bitenc, dr. med., FECTS

mag. Marko Bitenc, dr. med., FECTS

direktor / torakalni kirurg

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1985, leta 1987 je opravil pripravništvo. Bil je ali je še član naslednjih združenj: Evropsko združenje torakalnih kirurgov, Združenje torakalnih kirurgov Slovenije, Zdravstveni svet Republike Slovenije, član Glavnega odbora CPME (Standing Committee of European Physicians), prvi podpredsednik CPME, član Strokovnega sveta Ministra za zdravje Republike Slovenije. Bil je asistent za predmet kirurgija na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Opravil je dva mandata kot predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, bil je tudi predsednik EFMA/WHO (European Forum of Medical Associations). Licenco za zdravnika splošne kirurgije ima od leta 1993 (Zdravniška zbornica Slovenije), FETCS od leta 2001.

Zdravniki specialisti

dr. Janez Eržen, dr. med.

dr. Janez Eržen, dr. med.

Specialist torakalne kirurgije

Leta '69 je končal študij splošne medicine na MF Ljubljana, leta '76 pa specialistični izpit. Od leta '76 do '12 je delal na Kliničnem oddelku za torakalno kirurgijo v KC Lj. Od leta '93 do '02 je bil predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo. Leta '97 je opravil magisterij, doktorat znanosti pa leta '06. Bil je asistent za predmet Kirurgija in predavatelj. Do leta '01 je bil predsednik združenja torakalnih kirurgov. V tujini je opravil vrsto tečajev iz videotorakoskopskih operacij in laparoskopskih operacij. Bil je član izvršilnega odbora v GEEMO, predstavnik Slovenije za kirurgijo v UEMS. L. '01 je pridobil naziv "Fellow of the Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons".

asist. Erik Vrabič, dr. med.

asist. Erik Vrabič, dr. med.

Specialist estetske kirurgije

Leta 1979 je diplomiral  na MF v Ljubljani 1986, specialistični izpit iz splošne kirurgije je opravil leta 1994, specialistični izpit iz plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije pa leta 1999. Dodatna izbobraževanja je pridobil v Washington Hospital Burn Center, Frederick Surgical Center, Frederick Hospital, Annapolis Surgical Center, John's Hopkins Hospital, National Institute of Health, ZDA. Notre - Dame Hospital, Hotel - Dieu Hospital, Clinique de Chirurgie Estetique Notre dame v Montrealu, Kanada. Norfolk and Norwich University Hospital NHS Trust v Norwichu, Anglija. Od leta 2003 dalje je predstojnik Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo SB - Maribor.

doc. dr. Zdravko Štor, dr. med.

doc. dr. Zdravko Štor, dr. med.

abdominalni kirurg

Diplomiral je na MF v Ljubljani 1986, l.1994 je opravil specialistični izpit. Po izpitu se je zaposlil  na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike v UKC v Ljubljana. Vključen je v raziskovalno delo Skupine za gastrointestinalne tumorje. L. 2000 je zagovarjal magistrsko nalogo, l. 2009 je uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo. 25. januarja 2010 je bil izvoljen  v naziv docent. Je vodja Oddelka B na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike ter vodja skupine za paliativno oskrbo Kirurške klinike. 

as.mag. Nikola Lakič, dr.med., FECTS

as.mag. Nikola Lakič, dr.med., FECTS

Specialist kardiovaskularne kirurgije

Na MF Ljubljana je diplomiral oktobra 1987. Po opravljenem pripravniškem stažu in strokovnem izpitu, ki ga je opravil oktobra 1988 se je zaposlil kot zdravnik splošne prakse v ZD Ljubljana. L. 1989 je bil sprejet v OE Kirurške službe Kliničnega centra v Ljubljani na poskusno delo. Naziv magister znanosti je pridobil oktobra 2001, magistrsko delo je nostrificiral l. 2004 na MF v Ljubljani. Specialistični izpit  je opravil 1994. 1995 je bil izvoljen v kliničnega asistenta za kirurgijo. Leta 2007 je bil imenovan za vodjo žilne dejavnosti na  SPS Kirurška klinika; Klinični oddelek za kirurgijo srca in žilja. Je vodja oddelka na kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja, ter nostrificiran kardiokirurg, FECTS.

Prim. Dragan Stanisavljević, dr. med.

Prim. Dragan Stanisavljević, dr. med.

Specialist splošne in abdominalne kirurgije

Medicinsko fakulteto je končal leta 1977 v Sarajevu. Po opravljenem pripravništvu je leta 1980 pričel s specializacijo iz splošne kirurgije, ki jo je končal 1984 na UKC Ljubljana. Od takrat je bil zaposlen na splošni kirurgiji, kasneje pa na abdominalni kirurgiji UKC Ljubljana. Trikrat je bil izvoljen za asistenta na medicinski fakulteti Ljubljana. Dela kod vodja HPB oddelka na abdominalni kirurgiji v Ljubljani. Leta 1998 je opravil prvo presaditev jeter v Sloveniji. Od leta 2013 je delegat Slovenije v ELIAC pri Eurotransplantu.

Primož Praček, dr. med.

Primož Praček, dr. med.

Specialist splošne kirurgije

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2000. Po zaključenem pripravništvu je leta 2001 opravil strokovni izpit. Kot sobni zdravnik je po opravljenem izpitu delal v Splošni bolnišnici Izola. Leta 2008 je zaključil specializacijo iz Splošne kirurgije in prejel licenco za delo na področju splošne kirurgije. Dela kot kirurg na Žilnem oddelku v Splošni bolnišnici Izola.

asist. Tomaž Benedik, dr. med.

asist. Tomaž Benedik, dr. med.

abdominalni kirurg

Leta  1994 je diplomiral na  MF v Ljubljani,  nato je bil zaposlen kot specialist abdominalne kirurgije na UKC Ljubljana. Je priznan strokovnjak na področju onkološke kirurgije (želodčna in črevesna kirurgija, kirurgija debelega črevesa in kirurgija metastaz). Izvaja laparoskopske operacije  žolčnika  ter  diagnostično gastroenterološko endoskopijo (kolonoskopija, gastroskopija). Ima večletne izkušnje  na področju abdominalne kirurgije  doma in v tujini. Je član številnih slovenskih društev: združenje za kirurgijo, združenje za endoskopsko kirurgijo, združenje za koloproktologijo, združenje za herniologijo, društvo Transplant, Evropsko združenje za koloproktologijo,  Evropsko združenje za endoskopsko kirurgijo in je član Evropske federacije za raka na debelem črevesu.

doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med.

doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med.

Specialist travmatolog

L. 1985 je končal študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. L. 1987 je pričel s specializacijo iz splošne kirurgije  in travmatologije. Specialistični izpit je opravil l.1993, od tedaj naprej je bil zaposlen na UKC Ljubljana, Oddelek za travmatologijo. Od konca leta 2013 deluje kot  zasebni zdravnik, na področju specialistične travmatološke dejavnosti. Je član domačih in tujih sekcij s področja travmatologije, ter vabljeni predavatelj na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. 

Nenad Danojević, dr. med.

Nenad Danojević, dr. med.

Specialist anasteziolog

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Sarajevu 1988, l. 1989 je opravil strokovni izpit. Specializacijo iz anestezije in reanimatologije je končal v Beogradu leta 1996. Do leta 2000 je bil zaposlen na 'Institutu za majku i dete' na Novem Beogradu kot specialist anesteziolog na oddelku otroške kardiokirurgije, v tem času je sodeloval z ekipo prof.dr. W. Novicka pri najbolj zahtevnih operacijah prirojenih srčnih hib pri novorojenčkih in otrocih. Nostrifikacijo specialističnega izpita je opravil marca 2001 v UKC Ljubljana in pričel z delom kot specialist anesteziolog na oddelku za kardio kirurgijo. Kot kardio anesteziolog je delal na področju otroške in odrasle kardio kirurgije, transplantacije srca, vaskularne kirurgije in v timu za inplantcijo TAH (total artificial heart) in HeartMate II. Od pomladi 2014 sodeluje s Kirurgijo Bitenc kot zasebni zdravnik. 

Maruša Zamorano, dr. med.

Maruša Zamorano, dr. med.

specialistka splošne kirurgije

Leta 2000 je diplomirala na MF v Ljubljani. Po opravljenem strokovnem izpitu je začela opravljati specializacijo iz splošne kirurgije in v letu 2010 opravila specialistični izpit s pohvalo. Dela kot splošna kirurginja v SB Trbovlje, od junija 2018 dalje deluje v zasebnem zavodu Kirurgija Bitenc. Usmerjena je v abdominalno kirurgijo in proktologijo. Izvaja endoskopske diagnostične postopke prebavil in operativne posege s področja abdominalne kirurgije, proktologije, splošne kirurgije in raka prebavil. Je tudi aktivna inštruktorica ATLS in predava v Sloveniji in Evropskih državah oskrbo hudo poškodovanih bolnikov.

Prim. dr. sci. med. Nišević Vesna, dr med. spec.

Prim. dr. sci. med. Nišević Vesna, dr med. spec.

specialistka anesteziologije

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Novem Sadu 1984, kjer je l. 1991 opravila specialistični izpit iz anesteziologije in reanimatologije. L.1988 je zagovarjala magistrsko nalogo in l. 2001 doktorsko disertacijo na Univerzi v Novem Sadu. Do leta 2011 je bila zaposlena na Institutu za plucne bolesti v Sr. Kamenici, kot anesteziolog na Kliniki za grudnu kirurgiju. Nostrifikacijo specialističnega izpita je opravila decembra 2011 v UKC Ljubljana in pričela z delom kot anestezistka na Oddelku endoskopije dihalnih poti Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo-Golnik.

Tomaž Jensterle, dr. med.

Tomaž Jensterle, dr. med.

Specializant splošne kirurgije

V Kirurgiji Bitenc je pričel delati leta 2005 še kot študent prostovoljec. Leta 2010 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, nato se je zaposlil kot sobni zdravnik pri Kirurgiji Bitenc, v obdobju  od 1.6. do 30.11. je opravljal pripravništvo, po katerem je opravil strokovni izpit. 1.7.2014 je pričel opravljati specializacijo iz torakalne kirurgije v Kirurgiji Bitenc.
 

Dejan Golob, dr. med.

Dejan Golob, dr. med.

Specializant splošne kirurgije

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2011, leta 2012 je zaključil pripravništvo in opravil strokovni izpit. Nato je kot sobni zdravnik delal na kirurškem oddelku v SB Jesenice, decembra 2013 pa se je kot sobni zdravnik zaposlil na Kirurgiji Bitenc. Leta 2015 je začel s specializacijo iz splošne kirurgije.

Sabrina Petrovič, dr. med.

Sabrina Petrovič, dr. med.

Specializantka splošne kirurgije

Leta 2009 je pričela s študijem na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2015. Junija 2016 je opravila strokovni izpit in se nato istega leta kot sobna zdravnica zaposlila na Kirurgiji Bitenc, kjer se pripravlja na specializacijo iz splošne kirugije, ki jo bo pričela opravljati leta 2018. 

Janez Toplak, dr. med.

Janez Toplak, dr. med.

Specializant splošne kirurgije

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2013 s priznanjem dekana. Leta 2014 je zaključil pripravništvo in opravil strokovni izpit. Istega leta je pričel s specializacijo iz splošne kirurgije. Z delom v Kirugiji Bitenc je povezan že od zgodnjih študijskih let, pred specializacijo pa je bil tu zaposlen kot sobni zdravnik.

Zdravstveno osebje

Mitja Paljk

Mitja Paljk

anestezijski tehnik

Končal je srednjo zdravstveno šolo v Piranu kot zdravstveni tehnik. Zaposlil se je na reševalni oziroma PHE Obala-prehospitalni enoti, kjer je bil nekaj let tudi vodja zdravstvenih tehnikov. Želja po znanju ga je vodila dalje, vpisal se je na Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in jo uspešno končal. Zaposlil se je v Splošni bolnošnici Izola na odseku za anestezijo in reanimacijo. Ob nabiranju izkušenj na delu v anesteziji se je  pridružil Kirurgiji Bitenc na Golniku, kjer kot odgovorni diplomirani zdravstvenik v anesteziji asistira zdravniku anesteziologu v operacijski sobi.

Gordana Rajić

Gordana Rajić

inštrumentarka

Srednjo medicinsko šolo je končala leta 1995, od tega leta je bila kot inštrumentarka zaposlena na inštitutu za kardiovaskularno kirurgijo v Sremski Kamenici, kjer je opravljala tudi inštruiranje bodočih inštrumentark. Od leta 2005 je zaposlena kot vodja inštrumentark torakalne kirurgije v Kirurgiji Bitenc na Golniku.

Lidija Zagorc

Lidija Zagorc

inštrumentarka

Leta 1989 je končala srednjo strokovno šolo in se leta 1990 zaposlila v Splošni bolnici Jesenice v operacijskem bloku. Ob delu se je izobraževala na srednji zdravstveni šoli Jesenice kot medicinska sestra. Pripravništvo je opravila v Splošni bolnici Jesenice na oddelku za kirurgijo. Delo je nadaljevala v isti bolnišnici v operacijskem bloku do leta 2008. Od leta 2008 naprej opravlja delo kot inštrumentarka v operacijskem bloku Kirurgije Bitenc.

Margareta Mihelič

Margareta Mihelič

bolničarka

Leta 1991 je na Jesenicah končala srednjo zdravstveno šolo in pridobila naziv tehnik zdravstvene nege. Preko 20 let izkušenj si je pridobila v bolnici Ginekologije in porodništva v Kranju, kjer je opravljala delo kot bolniška strežnica v operacijski in porodni sobi. V domu starejših oskrbovancev je opravila pripravništvo, od leta 2014 pa opravlja delo kot bolničarka na operacijskem oddelku Kirurgije Bitenc na Golniku. 

Nina Žvab

Nina Žvab

Inštrumentarka, diplomirana medicinska sestra - babica

Srednjo zdravstveno šolo je končala na Jesenicah in izobraževanje nadaljevala na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Še kot študentka se je zaposlila v Operacijskem bloku v Splošni bolnišnici Jesenice.  Po končanem študiju ter opravljenem strokovnem izpitu je pridobila naziv diplomirana babica.
V Splošni bolnišnici Jesenice je nadaljevala poklicno pot tudi po zaključku študija. V operacijskem bloku je opravljala delo operacijske medicinske sestre  na različnih področjih, kot so travmatologija, abdominalna kirurgija, ginekologija s porodništvom, ortopedija, žilna kirurgija, otorinolaringologija. Po enajstih letih je z delom nadaljevala na Ortopedski kliniki v Ljubljani. Aprila 2017 se je  samozaposlila in se vključila v operacijski tim  Kirurgije Bitenc.
Strokovne kompetence nadgrajuje v sekciji operacijskih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, kjer je pridobila strokovno licenco za izvajanje zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji. Za pridobivanje novih znanj nadaljuje izobraževanje ob delu na podiplomskem - magistrskem študiju na UM FZV Maribor.

Tamara Jazbec

Tamara Jazbec

Tehnik zdravstvene nege

Po končani srednji zdravstveni šoli na Jesenicah je bila v času študija delala v domu starejših občanov na oddelku za demenco, pripravništvo pa je opravljala v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Po končanem študiju se je ukvarjala s hiperbarično medicino, uspešno je  opravila tudi izpit za upravljanje z medicinsko hiperbarično komoro. Kasneje je pridobivala izkušnje v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, kjer je delo opravljala kot oddelčna sestra, ambulantna sestra, v dežurstvih je sodelovala tudi v operacijski dvorani. Trenutno je zaposlena v Kirurgiji Bitenc, kjer s ponosom in veseljem opravlja delo tehnika zdravstvene nege ter obenem pridobiva bogate izkušnje in novo znanje.